PARADIJSJE 11

Sinds kort zijn wij eigenaar van een natuurgebied in Vianen (oppervlakte 4,3 ha) welke tot voor kort in bezit was van stichting Het Utrechts Landschap. Het was een openbaar toegankelijk terrein met een eigen parkeerplaats.

De bestemming is natuur met extensief recreatief medegebruik (zie bijlage). Het terrein hebben wij opgedeeld in elf kleinere percelen met een oppervlakte van 1500 m² tot 9500 m². Elk perceel is goed bereikbaar. Je kan je auto op de gezamenlijke parkeerplaats zetten of met je auto er naar toe of erop rijden in tijden dat het niet zo nat is. De parkeerplaats en de paden worden mandelig eigendom. Dit is in het kort te omschrijven als gemeenschappelijk eigendom (zie bijlage).

Het terrein is te vinden op het volgende adres: Vianen, Bolgerijsekade schuin tegenover huisnummer 3.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Aan de oostkant grenst het perceel aan de golfbaan, aan de westkant aan het Merwedekanaal en aan de zuidkant aan een ander natuurgebied. Voor recreëren biedt het terrein vele mogelijkheden zoals vissen, zwemmen en varen in het kanaal of in de aangrenzende vliet.

Het perceel is gelegen binnen het onherroepelijke bestemmingsplan “Landelijk Gebied” zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vianen op 14 december 2010. De vigerende bestemming betreft “Natuur”. De voor ‘Natuur’aangewezen gronden kunnen blijkens het bestemmingsplan onder andere gebruikt worden voor extensief agrarisch gebruik ten behoeve van natuurbeheer en extensief recreatief medegebruik, waarbij de natuurwaarden uiteraard in stand dienen te blijven. Het aanbrengen van kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen is toegestaan. Volgens het bestemmingsplan wordt hieronder verstaan voorzieningen  zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, ten behoeve van activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie.

Bovenstaande betreft slechts een uitsnede van de geldende planregels. Koper dient zich voor het overige zelfstandig op de hoogte te brengen van de mogelijkheden welke de vigerende bestemming bieden.

Bezichtiging graag op afspraak. Wij zijn voornemens woensdagmiddag om 14.00 uur en in het weekend om 11.00 uur aanwezig te zijn. Voor omschrijving van de afzonderlijke percelen kunt u verder scrollen.

PERCEEL A is verkocht

Een populierenbos van 9586 m². Hierop staan uitsluitend populieren van ongeveer 35 jaar oud. Ze hebben al die jaren netjes een grote hoeveelheid CO2 opgeslagen en zullen dat nog vele jaren doen. Misschien is dit wel een perceel voor een bedrijf dat graag CO2 neutraal wil zijn en duurzaamheid wil uitstralen. Natuurlijk is dit perceel ook geschikt voor een particulier. Levenslang van kachelhout verzekerd. Je kunt er ook een aantal dieren op houden en wat denk je van een boomhut.

PERCEEL B is verkocht
Dit perceel heeft een oppervlakte van 6742 m². Er staat een gevarieerde beplanting op. Van grote populieren tot hazelaarstruiken en gelderse roos. In het midden is een plaats gemaakt waar je rustig je auto of ander voertuig neer kunt zetten zonder gezien te worden. Prima geschikt voor een voedselbos, je tentje een keer op te zetten, de hond uit te laten of een wandeling met je schoonmoeder. Het perceel is ook goed bereikbaar via de Kanaaldijk. Als je met je boot langskomt is het nog maar 20 meter lopen en je bent er.

PERCEEL C
Dit perceel heeft een oppervlakte van 3177 m² en is de avontuurlijkste van allemaal. Al 35 jaar heeft hier niemand een voet op gezet. Je kunt het terrein betreden via een heel smal avontuurlijk paadje. Er liggen een paar ongelooflijk mooie vijvers in. Verder bestaat het terrein volgens de kaart uit een gedeelte moeras en een gedeelte vaste grond. U zult zelf moeten ontdekken waar. Echt een stuk voor avonturiers die er zelf iets van willen maken. Een plaats waar je je kunt afzonderen zonder gezien te worden. Misschien iets voor een vogelobservatiehut of gewoon kopen en er niets meer aan doen en het later aan je kleinkinderen schenken.

PERCEEL 1
Dit perceel is 3197 m² groot en ligt direct aan de parkeerplaats. Aanvankelijk was dit perceel beplant met hoogstamfruitbomen, maar in de loop van de jaren zijn er een aantal doodgegaan en niet herplant. Het is ideaal geschikt om hier weer een hoogstamboomgaard van te maken of een voedselbos.

PERCEEL 2 t/m 8
Deze percelen hebben een oppervlakte van 1500 m² tot 5000 m². Hierop stonden vooral veel essen. Deze essen waren aangetast door een ziekte en zijn vrijwel allemaal gerooid. Op een gedeelte van dit terrein rust een herplantplicht voor een oppervlakte van ongeveer 1700 m². Hiertoe hebben wij een 500 tal bomen (plantgoed) aangebracht. Ook hebben we een paar vijvers aangebracht welke kunnen functioneren als paddenpoel of salamanderpoel. Een paar hopen met takken kunnen dienen als schuilplaats voor egels, salamanders etc. De percelen zijn goed met de auto te bereiken mits het niet te nat is.

Perceel 5, 6,7 en 8 zijn verkocht

BIJLAGEN:

Klik op de afbeelding om te vergroten

ALGEMEEN
Vraagprijzen vanaf €24.500,–

-geen overdrachtsbelasting
-geen WOZ
-geen vermogensrendementsheffing (box 3)

Onderhoud sloten: Er is geen schouwplicht maar de sloten mogen niet verlanden, dus beter is het om de sloten 1 maal per jaar op te laten schonen.
Maaien paden: Het verstandigste is dit om een 4 tot 5 maal uit te laten voeren door een loonwerker.
Mandeligheid: Er komt geen vervelende v.v.e. , ieder blijft baas over zijn eigen stukje. Een idee is om met de andere eigenaren een app-groep op te richten en daarin afspraken te maken over de sloten en het maaien van de paden. Daar de kosten door 11 eigenaren worden gedeeld, worden ze door ons geraamd op slechts €150,– per perceel per jaar.
Verwachting voor de toekomst: Er wordt door ons geen valse verwachting voor de toekomst gewekt, de bestemming zal vrijwel zeker niet veranderen.
Vragen: U mag ons alles vragen en wij nemen alle tijd voor u. Echter vragen of er een woning mag worden gebouwd, een yurt, een tiny house of een stacaravan geplaatst mag worden, worden door ons niet serieus genomen.
Contact: U kunt ons altijd mailen, appen (met naam en telefoonnummer) of bellen. Tussen 16.00 en 19.00 uur zijn wij telefonisch moeilijk bereikbaar.
Tot slot: Dit is een zeldzame kans om in het midden van het land uw eigen paradijsje te realiseren. Historisch gezien is de prijs van grond alleen maar gestegen (er wordt niet bijgemaakt). Wat u er ook van maken wilt, wij onderschatten uw creativiteit niet en doe dat ook vooral zelf niet.

Groet Peter den Adel