Moet de koop via de notaris geschieden.

Ja altijd, zodat uw eigendom gegarandeerd is.